Usługi

Usługi kadrowo płacowe
w Niemczech

Solution-4-2 UG specjalizuje się w zatrudnianiu oraz usługach kadrowo płacowych w Niemczech.
W przypadku zatrudnienia pracownik jest oddelegowywany do Solution-4-2 UG gdzie dostaje wynagrodzenie takie jak wynikające z Waszej umowy o ile nie będzie to w konflikcie z niemieckim układem zbiorowym dotyczącym pracy tymczasowej.

W ten sposób, Solution-4-2 UG z prawnego punktu widzenia staje się pracodawcą i przejmuje na siebie wszelkie obciążenia wynikające z tego faktu. Właśnie dzięki temu będziesz mógł czerpać korzyści z naszego pozwolenia na zatrudnianie tymczasowe pracowników w Niemczech oraz z szerokiej wiedzy eksperckiej w tej dziedzinie.

Przykład

Przyjmijmy, że masz zamiar zatrudnić pracownika, który będzie dla Ciebie pracował w Niemczech lub z Niemiec, albo że masz klientów w Niemczech oraz odpowiednich pracowników, aby wywiązać się ze swojej umowy. We wspomnianych przypadkach zgodnie z przepisami pracownicy powinni zostać zatrudniani w Niemczech. Nie będziesz mógł tego zrealizować bez znajomości przepisów prawa oraz pozwolenia na tymczasowe zatrudnienie swoich ludzi w Republice Federalnej Niemiec. Niemieckie władze bardzo restrykcyjnie podchodzą do przestrzegania przepisów prawa w zakresie tymczasowego zatrudniania oraz obsługi kadr i płac.

Jeżeli wykryte są nieprawidłowości to na pracodawcę nakładane są wysokie kary.

Jak pracujemy

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, będziemy musieli uzyskać od Ciebie kilka informacji.

W pierwszej kolejności przedyskutujemy sytuację w jakiej jesteś i ustalimy czy usługi kadrowo płacowe lub tymczasowe zatrudnianie jest dozwolone. Następnie omówimy szczegóły związane z Twoim pracownikiem takie jak jego wynagrodzenie czy czas trwania kontaktu. W ostatniej kolejności po doprecyzowaniu warunków współpracy podpisujemy umowę i wprowadzamy wszystkie ustalenia w życie.

Twoje korzyści

Współpraca z Solution-4-2 UG będzie Twoją przewagą.

  • Wszelkie czynności związane z kadrami i płacami będą wykonywane przez nas w Twoim imieniu;
  • Dokonamy wyliczenia wynagrodzenia, zapłacimy za wykonane prace oraz wypełnimy dokumenty i odprowadzimy składki do odpowiednich organów w Twoim imieniu;
  • Podpiszemy w Twoim imieniu umowy i inne potrzebne dokumenty z pracownikami;
  • W przypadku gdybyśmy my fakturowali Twojego klienta, Ty zafakturujesz na nas swoją marżę;
  • Współpracujemy z firmą faktoringową więc będziesz miał pewność, że otrzymasz swoją zapłatę;
  • Będziesz mógł skoncentrować się wyłącznie na interesach w Niemczech bez jakichkolwiek dodatkowych zmartwień.