Solution-4-2 UG w Niemczech,
specjaliści w zatrudnianiu i płacach,

usługi w zakresie kadr i płac na terenie Niemiec.

Solution-4-2 UG w Solingen

Nasze biuro znajduje się w kraju związkowym Republiki Federalnej Niemiec w Nadrenii Północnej-Westfalii, doradzamy i wspieramy w działaniach firmy zagraniczne chcące operować w Niemczech. Nasz dział ‘Lohn- und Gehaltsabrechnung’ (kadrowo-płacowy) podejmuje wszelkie czynności administracyjne związane z zatrudnieniem oraz wypełnianiem deklaracji podatkowych dla Niemieckiego Urzędu Skarbowego w imieniu zagranicznych firm. Zespół ekspertów wskaże do jakiej ‘Entgeltgruppe’ (skali płacowej) należy przypisać Waszego pracownika. Będzie nam miło, jeśli zechcecie otrzymać od nas kalkulację pro forma tak byście dokładnie wiedzieli jaka będzie wysokość wynagrodzenia brutto Waszych pracowników zgodnie z niemieckimi przepisami.

Z dumą możemy poinformować, iż posiadamy Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis (certyfikat dający pozwolenie na zatrudnienie obcokrajowców). Taką certyfikację wydawaną przez Bundesagentur für Arbeit mogą uzyskać wyłącznie firmy, które ściśle spełniają wszystkie wymogi niemieckiego prawa pracy z oraz kadr i płac. W tym procesie, wyżej wspomniane władze sprawdzają, czy spełniamy wszystkie wymogi i obostrzenia w naszych kontraktach oraz czy są one w zgodzie z niemieckimi postanowieniami układów zbiorowych. Kontrolowana jest także wysokość wypłacanych przez nas wynagrodzeń oraz odprowadzanych składek do odpowiednich organów a nawet czy mamy odpowiednie rezerwy finansowe na wynagrodzenia. Jeśli jakiekolwiek niedopatrzenie lub błąd w czynnościach zostałby dostrzeżony Erlaubis (pozwolenie) nie zostałoby przedłużone.

Większość pracowników po jednorazowym przeczytaniu kontraktu jest w stanie szybko zrozumieć jakie będzie wynagrodzenie. Dostępnych jest także wiele portali gdzie każdy pracownik może się dowiedzieć jakiego wynagrodzenia w określonym zawodzie może się spodziewać. Są jednak branże, w których wysokość pensji podyktowana jest skalą wynagrodzeniową, tyczy się to profesji objętych tak zwanym „Tarifvertrag”. W takich przypadkach do ustalenia odpowiedniego wynagrodzenia stosuje się skalę wynagrodzenia, tak zwaną „Entgeltgruppe”. W efekcie pracownik zawsze otrzymuje wynagrodzenie do jakiego jest uprawniony.

Dodatkowe informacje!

Proszę uzupełnić swoje dane, a odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Przechowujemy Twoje dane zgodnie z regulacjami GDPR.